Egzamin – formularz

Formularz zgłoszeniowy

Polityka Prywatności prowadzona przez Ośrodek Egzaminacyjny:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Szkoleniowy Dariusz Stefanowski, Augustów, ul. Czereśniowa 74
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu szkolenia i egzaminu na licencję sternika motorowodnego oraz holowania narciarza – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 460) w celu nadawania patentów i prowadzenia ich ewidencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu uzyskania patentu lub duplikatu dokumentu
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane podane przez wnioskodawcę przekazane są do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (dalej PZMWiNW), z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40 w celu nadawania patentów i prowadzenia ich ewidencji oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki ( dalej MSiT) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w celu ewidencji protokołów egzaminacyjnych
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez – 6 lat)